Hiển thị tất cả 10 kết quả

Diện tích : 100m2 Nguồn gốc: đất đô thị

  Liên hệ trực tiếp 0978.751.028 – 0961.666.775 để được báo giá cụ thể .

Liên hệ trực tiếp 0978.751.028 – 0961.666.775 để được báo giá cụ thể .

Diện tích 142m2

Liên hệ trực tiếp 0978.751.028 – 0961.666.775 để được báo giá cụ thể .

Liên hệ trực tiếp 0978.751.028 – 0961.666.775 để được báo giá cụ thể .